Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Automatický systém SPS pro balení oplatek

Automatický systém SPS pro balení oplatek

Kompletní a plně automatický systém SPS pro vysokorychlostní balení oplatek

Systém je navržen tak, aby poskytoval vysokou flexibilitu, pokud jde o konfigurace balení, které mají být zpracovány vysokou rychlostí, s plně integrovaným robotickým systémem.

Linka se skládá z vysokorychlostní distribuční jednotky, která odebírá řady oplatek, které přichází z chladicího tunelu a dodává je do balicí linky se dvěma větvemi. Na každé balicí větvi je single oplatka buď přímo zabalena, nebo podélně řezána a teprve poté zabalena v závislosti na požadovaných konfiguracích balení.
Následně jsou jednotlivé polštářkové balíčky otáčeny a ukládány pomocí vysokorychlostní rotační jednotky SPS implementované do vysokorychlostního lineárního robotického systému pro aplikaci etiket.

Tento systém reprezentuje příklad technického a obchodního partnerství mezi PFM / SPS Group a dodavatelem robotického systému za účelem poskytnout zákazníkům plně integrovaný primární a sekundární balicí systém.