Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

RX800

RX800 je vertikální FFS balicí stroj k produkci balíčků “polštářkového” typu.

RX800 je velmi kompaktní a inovativní stroj s přerušovaným pohybem, který umožňuje velmi rychlé změny formátu. Stroj je syntézou provozní jednoduchosti, vysoké produktivity a velmi nízkých provozních nákladů.

Vyznačuje se jedinečnými technickými řešeními, která zahrnují hřídel držáku role umístěný na straně trupu stroje namísto tradiční zadní polohy; samostředící jednotku pro sledování fólie umístěnou v horní části rámu, která vede fólii směrem k tvarovacímu tubusu, a drastickým snížením počtu volnoběžných válců po trase fólie, což na fólii přenáší méně setrvačné energie a umožňuje tak maximální zrychlení stroje. Perfektní kombinace hardwaru a softwaru přinesla řadu inovativních řešení, která zajišťují, že RX800 je jedním z nejlepších balicích strojů na trhu.

Balíčky

Snímek obrazovky 2018 03 24 v 19.11.23

Snímek obrazovky 2018 03 24 v 19.11.38

Vysoká produktivita
a nízké provozní náklady

RX800 je entry-level VFFS stroj řady MBP R, který představuje syntézu provozní jednoduchosti, vysoké produktivity a velmi nízkých provozních nákladů. Je to stroj, který využívá inovativní princip řady R, která se vyznačuje motorizovaným držákem role, který je otočen o 90°, elektronickým kompenzačním válcem, který transformuje pohyb fólie z kontinuálního na přerušovaný, a v neposlední řadě také trojúhelníkem pro zalomení fólie, který udržuje fólii vystředěnou vzhledem k formovacímu tubusu, což zajišťuje dokonalou estetiku balíčků s dokonalými sváry.

MBP r700 screen

TOP benefity RX800:

Přesný design a inovativní technologie umožňují stroji zabírat extrémně malé prostory a zároveň zaručují bezprecedentní výkon pro balicí stroje s přerušovaným pohybem:

  1. Celkem pouze 6 volnoběžných válců od role k tvarovacímu tubusu maximálně eliminuje průtah fólie, který omezuje rychlost a ohrožuje estetiku balení.
  2. Trojúhelník pro zalomení fólie zajišťuje dokonalé vystředění svařovaných hran v reálném čase.
  3. Role nemusí být centrována na expanzním hřídeli držáku, protože triangl pro zalomení fólie zajistí centrování automaticky. Role se umístí k nastavenému dorazu: tato činnost je pro obsluhu velmi jednoduchá.
  4. Absence brzdy role a relativních seřízení. Napětí fólie je řízeno příslušným parametrem receptury.
  5. Maximální šířka role až 800 mm a šířka čelistí 400 mm poskytuje velká variabilitu jak u polštářkového balíčku, tak u BLOCK-BOTTOM nebo STEELO balíčku se 4 sváry v rozích.
  6. Změna formátu mezi standardních polštářkovým balíčkem a STEELO balíčkem (balíček s plochým dnem a 4 postranními sváry v rozích balíčku) je pouhých 5 minut.
  7. Monitor zobrazuje zbývající dobu chodu stroje a odhadovanou dobu výměny.
  8. Zadní elektrický panel zajišťuje maximální přístup k elektrickým a mechanickým komponentům.
  9. RX je již nastaven pro verzi TWIN, takže jej lze kdykoli zkombinovat s druhým, zrcadlově otočeným RX strojem pro zdvojnásobení výroby.
  10. Stroj je řízen průmyslovým PC, které lze propojit s jakýmkoliv softwarem pro správu a je velmi snadné jej připojit k síti pro provádění vzdálené pomoci podle kritérií Průmyslu 4.0.

Produktivita

Stroj RX800 zaručuje výjimečný výkon. Snížený počtu válců, jedinečný princip fungování, jednoduchá a účinná mechanika potahu a uzavírání fólie v kombinaci s výkonným softwarem umožňuje stroji MBP RX800 běžet mechanickou rychlostí až 70 cyklů za minutu!

Produkty RX800


RX800 s váhou MBP

R700 s vahou C2Balicí stroj R800 s váhovým systémem MBP 10C2

 

BENEFITY

Snímek obrazovky 2019 05 26 v 19.07.38